Közbeszerzés

Az Atomki jelenleg futó és lezárult közbeszerzései megtekinthetők az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer oldalán.


Közbeszerzési tervek


Felújítási munkák

 • A közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti, Kbt. 115. § nyílt eljárás
 • A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
  Az I., XII. épületekben erősáramú elosztók felújításával, valamint a VIII., IX., XII. épületekből álló épületegyüttes vizesedésének megszüntetésével kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési
  dokumentumokban foglaltak szerint.
 • Az ajánlattételi határidő: 2018-11-26 12:00 óra
 • Felhívás
 • Iratminták
 • Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
 • Bontási jegyzőkönyv

 

MicroTCA szabványú elektronikus illesztő modulok

 • A közbeszerzési eljárás fajtája:
  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos.
 • A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

  MicroTCA szabványú elektronikus illesztő modulok szállítása az ESS IKC RF-LPS projekt (European Spallation Source, In-Kind Contribution, RadioFrequency Local Protection System) FIM (Fast Interlock Module) alprojektje részére az alábbi megosztás szerint.

  I. részajánlat: 120 db ADC_3117-A0 modul szállítása.

  II. részajánlat: 120 db DIO_3118-A0 modul szállítása.

 • Az ajánlattételi határidő: 2018-09-20 10:00 óra
 • Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018-08-31
 • Ajánlattételi felhívás

 • Ajánlati dokumentáció

 • Tájékoztató levél

 • Nyilatkozatok:

 

Transzformátorállomás kiváltása

 • A közbeszerzési eljárás fajtája:
  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás, melynek során az ajánlatkérő a nyílt eljárás szabályait alkalmazza.
 • A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
  11/0,4 kV-os transzformátorállomás kiváltása, az elvégzendő feladatok az ajánlati dokumentációban részletezve.
 • Az ajánlattételi határidő: 2017-08-04 10:00 óra
 • Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017-07-21
 • Ajánlati dokumentáció
 • Meghívandó cégek
 • Bontási jegyzőkönyv

 

A II. sz. épület átalakítása, felújítása

 • A közbeszerzési eljárás fajtája:
  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás, melynek során az ajánlatkérő a nyílt eljárás szabályait alkalmazza.
 • A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
  Az ajánlatkérő II.sz. épületének felújítása az alábbiak szerint.
  A magasföldszinti felújítás 253 m2-nyi helyiséget, míg az első emeleten a felújítás 347 m2-t érint. A magasföldszinten a trafók helyére ki kell alakítani három helyiséget, melyből az egyik egy C1000-es tiszta környezet lesz. Minden helyiségben teljes vakolat- és burkolatcsere történik meg. Minden vezetéket ki kell cserélni, értve ezalatt a villamos hálózat, vízvezeték, csatorna és fűtéscsövek. A magasföldszintre és az első emeletre az ott lévő műszerek és laborok miatt komplett légtechnikát kell kialakítani, légkondicionálással, szűrt frisslevegő befúvással és a folyosók és laborok között 2 mbar-os nyomáskülönbség biztosításával.
 • Az ajánlattételi határidő: 2017-07-28 10:00 óra
 • Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017-07-13
 • Ajánlati dokumentáció
 • Meghívandó cégek
 • Bontási jegyzőkönyv