Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

PAC

Gyorsítók Programtanácsa

(Program Advisory Committee) 

Elnök: Sulik Béla, Atom- és Molekulafizikai Osztály
Elnök helyettes: Biri Sándor, Részecskegyorsító Központ
Titkár: Csige Lóránt, Magfizikai Laboratórium

Tagok: 

  Fenyvesi András, Ciklotronalkalmazási Laboratórium
  Juhász Zoltán, Atomi Ütközések Laboratóriuma
  Kertész Zsófia, Ionnyaláb-fizikai Laboratórium
  Krasznahorkay Attila, Kísérleti Magfizikai Osztály
  Rajta István, Magfizikai Alkalmazások Osztálya

 

Az Atomki Gyorsítóközpont szolgáltatásainak igénybevételéhez kérjük forduljon a Gyorsítók Programtanácsához. A szolgáltatásokat a rendelkezésre álló kapacitások határain belül minden felhasználó egyenlő eséllyel veheti igénybe, aki igényét tudományos szempontból kielégítő programmal támasztja alá. A szolgáltatások - mind külső, mind belső felhasználók számára - az alábbi Nyalábidő Igénylő Űrlap kitöltésével, és elektronikus beküldésével igényelhetők. A beküldött űrlap adatait E-mail-en megkapják az igénylő és a programtanács tagjai.

 

Nyalábidő Igénylő Űrlap

Nyalábidő Igénylés Szabályzat