Könyvtár

Könyvtárunk országos feladatkörű, tudományos szakkönyvtár, az intézettel együtt jött létre 1954-ben. A könyvtár fő gyűjtőköre a fizika, ezen belül az atom- és atommagfizikai alapkutatáshoz és ezek ipari, valamint egyéb tudományokban történő alkalmazásához szükséges elméleti és kísérleti tárgyú szakirodalom. Közel 60 ezer dokumentummal rendelkezünk.

A könyvtár korlátozott nyilvánosságú, feladata elsősorban az intézet dolgozóinak szakirodalommal való ellátása és az intézet publikációs-hivatkozási tevékenységének regisztrálása.

Tájékoztatás a könyvtár állományáról

Személyesen, telefonon vagy elektronikus levélben. Online katalógusunk jelenleg még nem teljes körű. Az 1980 előtti beszerzések részben csak cédulakatalógusban kereshetőek.

Kölcsönzés

Könyvtárunk korlátozottan nyilvános. Helyben olvasást mindenki számára biztosítunk. Nem intézeti dolgozók számára csak munkahelyük garanciavállalásával vagy az Atomki dolgozóitól származó kölcsönzési meghatalmazással kölcsönzünk. Hallgatók intézeti dolgozó nevére kölcsönözhetnek, illetve könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtáron keresztül.

Könyvtárközi kölcsönzés

Hazai és külföldi könyvtáraktól másolatokat és eredeti dokumentumokat szerzünk be olvasóink igényei szerint. A beszerzés költsége az olvasó témaszámát terheli. Más könyvtáraknak hivatalos könyvtárközi kérés vagy elektronikus levélben eljuttatott igény alapján adunk kölcsön kiadványt vagy küldünk másolatot. Cím: library@atomki.hu

Könyvrendelés

Intézeti dolgozók részére témaszámra, előzetes egyeztetés alapján.

A könyvtár látogatható

  • hétfőn: 8:00-16:00
  • a hét többi munkanapján: 8:00-12:00

Publikációk regisztrálása

A publikációk és hivatkozások regisztrálása a Magyar Tudományos Művek Tárában történik: MTMT.

Repozitóriumi elhelyezés

2013 óta minden intézeti publikáció nyílt hozzáféréséről gondoskodni kell. Ez a következőképp lehetséges: Open Access folyóiratban való megjelentetéssel, Open Access cikk megjelentetésével, illetve repozitóriumi elhelyezéssel.

Elsősorban a következő repozitóriumokat ajánljuk: arXiv,  REAL; abban az esetben, ha Debreceni Egyetemmel közös a publikáció: DEA

Nem repozitórium a ResearchGate!


Hivatalos elnevezés:

HUN-REN Atommagkutató Intézet Könyvtára

Cím: 4026 Debrecen, Bem tér 18/c

E-mail: library@atomki.hu

Telefon: +36-52-509-220 vagy +36-52-509-200/11313

Könyvtári kód: D30