Analitikai vizsgálatok az örökségtudományban

Témafelelős Dr. Szikszai Zita
Téma jellege Fiatal kutatói téma
Leírás

Az örökségtudomány egy viszonylag új megnevezés a kulturális és természeti örökségünkkel kapcsolatos komplex kutatásokra, amelyek felölelik annak kezelését, konzerválását, interpretációját és dokumentálását. Örökségünk tárgyi emlékanyagát nem csak formája, stílusjegyei, hanem anyaga és fizikai tulajdonságainak összessége is jellemzi, amelyekből megfelelő értelmezéssel történeti jelentőségű információ is kinyerhető. A kutatómunka célja különböző ionnyaláb-analitikai technikák (pl. részecskeindukált röntgenemisszió - PIXE), illetve egyéb képalkotó-spektroszkópiai módszerek (mikro-XRF, elektronmikroszkópia, Raman-mikroszkópia) alkalmazása régészeti leletek, műtárgyak vizsgálatában. A vizsgálatok eredményei információt nyújtanak az adott tárgy állapotáról (pl. konzerválás előtt és után), készítésének technológiájáról, a nyersanyagok eredetéről. A kutatómunka hazai és nemzetközi interdiszciplináris együttműködések keretében zajlik, elsősorban múzeumi partnerekkel.