Multidiszciplináris megoldások az örökségtudományban

Témafelelős Dr. Szikszai Zita
Téma jellege Fiatal kutatói téma
Leírás

Az Atomki Örökségtudományi Laboratóriumában rendelkezésre álló képalkotó és analitikai eszközök – 3D digitális mikroszkóp, mikro-XRF (röntgenfluoreszcencia spektrométer) berendezés, SEM (pásztázó elektronmikroszkóp) és Raman-mikroszkóp – alkalmasak nemcsak a régészeti leletek és műtárgyak vizsgálatára, hanem más típusú minták elemzésére is. Ilyenek lehetnek a biológiai (növényi és állati eredetű minták, kenetek), geológiai (kőzetek, ásványok és csiszolataik), továbbá ipari (fémötvözetek, alkatrészek) minták is. Ezen minták mérésével következtetünk az anyagi minőségre és az összetételre, valamint a mintában lévő kötésekre vagy ezek módosulásaira. A kutatómunka célja a laboratórium eszközeivel végzett anyagvizsgálatra épülő lehetséges új kutatási irányok feltárása és kiépítése.