Könyvek/kiadványok

Cím Janika kérdez a fizikáról
Publikálás éve 2015
Szerző Lévai Géza
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

Célközönség: iskolások és érdeklődők.

Tartalom: egy kisfiú beszélget az apukájával a hétköznapokban tapasztalt jelenségekről és azok magyarázatáról. Rajzokkal gazdagon illusztrálva.

Cím MEF szórólap
Publikálás éve 2015
Szerző Király Beáta
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

Célközönség: iskolások és érdeklődők.

Tartalom: a 'Megérthető-elérhető fizika' (MEF) projekt lezárása után is elérhető ismeretterjesztő programok és lehetőségek.

Cím Atomki ismertető /angol nyelvű részletes
Publikálás éve 2014
Szerző Hunyadi Mátyás
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

Célközönség: szakemberek, jelenlegi és leendő együttműködő partnereink.

Tartalom: bemutatjuk az Atomki legfontosabb kutatási témáit.

Cím Atomki ismertető /magyar nyelvű rövid
Publikálás éve 2013
Szerző Kiss Árpád Zoltán, Hunyadi Mátyás
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

Célközönség: nagyközönség.

Tartalom: bemutatjuk az Atomki elmúlt 60 éve alatt létrehozott értékeket.

Cím MEF brosúra
Publikálás éve 2013
Szerző Hunyadi Mátyás, Király Beáta
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

Célközönség: iskolások és érdeklődők.

Tartalom: a 'Megérthető-elérhető fizika' (MEF) projektben tervezett programok és lehetőségek.

Cím Atomki Annual Report
Publikálás éve 2012
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

Az Atomki évkönyvei (Atomki Annual Report) az 1982-2012 közötti időszakban jelentek meg.

Bemutatják a kutatási témákat és az elért eredményeket, az adott év jeles eseményeit és a statisztikai adatokat.

Mindezt a szakmai közönség számára, angol nyelven.

Itt érhető el:

Cím Az ördög köve - A Magyar Faust titkos hagyatéka
Publikálás éve 2012
Szerző Pierrot, Gábor Endre
Kiadja Alexandra Kiadó
Letöltés Letöltés

Célközönség: iskolások és érdeklődők.

Tartalom: A történet főhőse Jonathan Hunt, egy magyar gyökerekkel rendelkező New York-i újságíró, aki különböző rejtélyek nyomába eredve izgalmas események sorozatába keveredik. A nyomozás a híres kabai meteorit körül bonyolódik, melynek rejtélyét az Atomkiban fellelhető berendezések segítségével lehet megoldani. 

Bővebben a könyvről és a hozzá kapcsolódó kalandjátékról: Miazma.

Cím Atomki ismertető /50 éves (angol)
Publikálás éve 2004
Szerző Máté Zoltán, Rajta István
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

Célközönség: szakemberek, együttműködő partnereink.

Tartalom: bemutatjuk az Atomki történetét és kutatási területeit fennállásának 50 éves évfordulója alkalmából (angol nyelven).

Cím Atomki ismertető /50 éves (magyar)
Publikálás éve 2004
Szerző Máté Zoltán, Rajta István
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

Célközönség: szakemberek, együttműködő partnereink.

Tartalom: bemutatjuk az Atomki történetét és kutatási területeit fennállásának 50 éves évfordulója alkalmából (magyar nyelven).

Cím Az Atomki kisugárzása
Publikálás éve 2004
Szerző Máté Zoltán, Rajta István
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

Célközönség: nagyközönség.

Tartalom: az Atomki 50 évének gyakorlati eredményeiből.

Cím Atomki anekdoták
Publikálás éve 2004
Szerző Gyarmati Borbála, Lovas Rezső
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

(...) Vagyis az Atomki egy - immár ötven éves - közösség. Mint minden közösségnek, ennek is van kollektív emlékezete: szájhagyomány útján terjedő történetek, mondások, ugratások, tréfák. Lehet, hogy ezeken csak mi, atomkisok tudunk mosolyogni vagy elérzékenyülni, egymásra nézve kérdezni: emlékszel? Mégis, kár lenne, ha az idő elmosná őket.

Cím Atommagkutató Intézet
Publikálás éve 2000
Szerző Kovách Ádám
Kiadja Magyar Tudományos Akadémia
Letöltés Letöltés

A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetét (ATOMKI) - akkori nevén az MTA Debreceni Fizikai Kutatóintézetét - a kormány 540126/1/1954. sz. határozatával hozta létre "a kísérleti atommag-fizikai kutatás fejlesztése érdekében". Jelenlegi nevét az intézet 1956 júliusában vette fel.

Az intézet a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Intézetéből fejlődött ki, ahol Szalay Sándor akadémikus 1936-ban megkezdett kutatómunkája nyomán alakult ki a hazai kísérleti magfizikai kutatások első bázisa. Ugyanitt indultak meg 1947-ben Szalay Sándor vezetésével azok a kőzetradiológiai kutatások, amelyek nyomán egyrészt már 1952-re körvonalazhatók voltak az urán-előfordulások szempontjából ígéretesnek tekinthető hazai területek, másrészt sikerült kimutatni az urán feldúsulását egyes biolitokban. Mindezen előzmények alapján került sor 1953-ban az egyetem Kísérleti Fizikai Intézetének keretén belül egy 23 fős kutatócsoport létrehozására, majd 1954-ben az ATOMKI megalapítására.

Cím Atomki kronológia 1954-1989
Publikálás éve 1989
Szerző Medveczky László
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

"Ha az ATOMKI tevékenységének teljes képét akarjuk elkészíteni, akkor a törtenetét kell megírni. Egy kutatóintézet története, akár rövidített formában sem lehet hű, ha nem ismerteti a kutatási tevékenység témáit és eredményeit. Ha csak a nyomtatásban megjelent tudományos közlemények előbb már említett viszonylag nagy szárnára gondolunk, az is mutatja, hogy nem kis feladat az ATOMKI történetének feldolgozása. (...)

Így tehát ez kronológia! Bizonyos adatok évenkénti összeállítása."

Cím Atomki (angol nyelvű)
Publikálás éve 1987
Szerző Kovách Ádám
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

The Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences, Debrecen, was established in 1954 with the principal aims to conduct research in fundamental nuclear physics, to develop equipment for such purposes, as well as to apply nuclear techniques in other branches of science and in solving specific problems of practical importance.

Cím Atomki (magyar nyelvű)
Publikálás éve 1987
Szerző Kovách Ádám
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

A Magyar Tudományos Akadémia Atommag Kutató Intézete 1954-ben alakult azzal a céllal, hogy alapkutatásokat folytasson a kísérleti atommagfizika területein, elősegítse a fizikai ismeretek és módszerek alkalmazását más tudományágakban és a népgazdasági gyakorlatban, valamint járuljon hozzá az alap- és alkalmazott kutatásokhoz szükséges módszerek és eszközök fejlesztéséhez.

Cím Atomki Közlemények
Publikálás éve 1987
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

Az Atomki Közlemények az MTA Atommagkutató Intézetének folyóirata 1959-1987 között. A periodika feladatát a szerkesztők az első számhoz írott beköszöntőben így határozták meg:

„1. Lehetőleg hű képet ad az ATOMKI munkásságáról, tevékenységéről, fejlődéséről. Az ATOMKI tudományos eredményei közül csak azokat hozza részletesebben, amelyek más helyen, akadémiai, nemzetközi vagy egyéb folyóiratban nem jelentek meg. Az utóbbiakról csak felsorolást, esetleg rövid ismertetést, kivonatot hoz. Más folyóiratokban megjelent közleményeinkhez egyes esetekben hozunk itt kiegészítő közleményt, ha az alkalmazott kutatási módszer eredetisége folytán külön leközlésre érdemes, és helyszűke miatt a nagyobb folyóiratokban a részletes leírás célszerűtlen lett volna.

2. Elősegíti különösen a fiatal hazai atomkutatók tudományos ismereteinek bővülését azzal, hogy az atommagfizika egyes területeiről összefoglaló, ismertető közleményeket hoz magyar nyelven.

3. Elősegíti a világon folyó atommagkutatás eredményeinek hazai békés alkalmazását más tudományok és az ipar területén olyan összefoglaló, ismeretterjesztő közlemények útján, amelyek bár tudományosan nem eredetiek, de e téren hazánkban - magyar nyelven - hézagpótló szerepet töltenek be. Idetartozónak tekintjük az izotópok különböző alkalmazásait a tudományokban, az iparban, stb., valamint az atomkorszak bekövetkeztével kapcsolatban felmerülő szükségleteket, problémákat az oktatásban.”

Két helyen érhető el:

Cím ATOMKI (angol nyelvű)
Publikálás éve 1981
Szerző Kovách Ádám
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

The research activities of the Institute are grouped into three main areas: basic nuclear and atomic physics studies, interdisciplinary research and the application of scientific results, which are harmoniously interrelated. Accordingly, the activities of the staff are almost equally distributed among the three main fields: basic research takes about one third of the total research capacity, and the other two thirds are devoted equally to interdisciplinary research as well as to solving practical tasks, making use of experience gained in both basic and interdisciplinary research.

Cím ATOMKI (magyar nyelvű)
Publikálás éve 1981
Szerző Kovách Ádám
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

A II. világháború jelentősen hátráltatta az ígéretes kutatómunkát. Számos érlelődő ötlet megvalósulását legalább egy évtizeddel késleltette. A háború után mostoha körülmények között újra kibontakozó kutatások kezdeti sikerei alapot nyújtottak arra, hogy az időközben nagy jelentőségre szert tett magkutatás egyik hazai központját Debrecenben hozzák létre. Így alakulhatott meg 1954-ben az Atommag Kutató Intézet.

Az ATOMKI kutatási tevékenységét három célkitűzés - magfizikai és atomfizikai alapkutatások, interdiszciplináris kutatások, valamint a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásai - szoros egysége és összhangja jellemzi. A rendelkezésre álló kutatási kapacitás is nagyjából egyenlő arányban oszlik meg e három tevékenységi kör között.

Cím ATOMKI (angol nyelvű)
Publikálás éve 1976
Szerző Medveczky László, Lovas Rezső
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

The Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences developed from the Institute for Experimental Physics of Kossuth University, Debrecen. In the Institute for Experimental Physics nuclear research was initiated in 1936 by A. Szalay, the founder and the former director of ATOMKI for more than two decades. After having returned from study-tours abroad, he pursued his work in Debrecen under rather unfavourable conditions with the help of but a few enthusiastic people. After the liberation that work resulted in the developing of the "Debrecen scientific school of nuclear physics" and in the foundation of this Institute in 1954.

Cím ATOMKI (magyar nyelvű)
Publikálás éve 1976
Szerző Medveczky László, Lovas Rezső
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

A Magyar Tudományos Akadémia Atommag Kutató Intézete a Kossuth Lajos Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Intézetéből fejlődött ki. Itt kezdődött a hazai atommagkutatás 1936-ban, igen szerény eszközökkel.

Szalay Sándor, az ATOMKI alapítója és több mint két évtizeden át igazgatója, a harmincas évek végén és a negyvenes évek elején külföldi tanulmányútjairól hazatérve nehéz körülmények között, néhány lelkes munkatárs segítségével az egyetemi intézetben kezdte el azt a munkát, amelynek azután a felszabadulás után lett az eredménye a debreceni magfizikai iskola kialakulása, majd az ATOMKI alapítása.

Cím ATOMKI (orosz nyelvű)
Publikálás éve 1976
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

Az 1976-ban megjelent ATOMKI (magyar nyelvű) kiadvány orosz nyelvű öszefoglalója.

Cím Az Atomki feladatai és eredményei
Publikálás éve 1976
Szerző Berényi Dénes
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

Ebben a kiadványban három különböző napilapban illetve folyóiratban megjelent cikket adunk ki újra, egy füzetben. A bennük levő bizonyos ismétlések, átfedések ellenére - úgy gondoljuk - a cikkek együttesen reális tájékoztatást adnak az ATOMKI feladatairól, szerepéről és eredményeiről a természet jelenségeinek megismerésében és a tudományos ismeretek sokoldalú alkalmazásában és terjesztésében.

Cím ATOMKI (angol nyelvű)
Publikálás éve 1970
Szerző Berényi Dénes
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

The Institute of Nuclear Research is an institution of the Hungarian Academy of Sciences developed from the Institute of Experimental Physics of the Kossuth Lajos University, Debrecen, Hungary.

In the Institute of Experimental Physics nuclear research activity was initiated in 1936 by A. Szalay, the present director of ATOMKI, with the investigation of the excited states of elements of low atomic weight. It was in that year that Dr. Szalay returned from Cambridge, England, where he had been working for six months in Rutherford's institute.

Cím ATOMKI (magyar nyelvű)
Publikálás éve 1970
Szerző Berényi Dénes
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

A Magyar Tudományos Akadémia Atommag Kutató Intézete a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Intézetéből fejlődött ki.

A Kísérleti Fizikai Intézetben az atommagfizikai irányú kutató munkát Szalay Sándor, az ATOMKI jelenlegi igazgatója kezdte meg 1936-ban kis atomsúlyú elemek gerjesztett állapotainak vizsgálatával. Szalay Sándor akkor érkezett vissza Cambridge-ből, ahol Rutherford intézetében dolgozott hat hónapon keresztül.

Cím EpitettOroksegAMagyarTudomanySzolgalataban_2010.pdf
Letöltés Letöltés
Cím AzAtomkiMultjaEsJovoje_2000.pdf
Letöltés Letöltés
Cím Development of research equipment in ATOMKI
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

We offer our expertise in: developing special instruments, prototype and small scale serial production, preparation of mass production, developing of special measurement and control systems, maintenance and service of special research equipments.

Cím Mechanical technology in ATOMKI
Kiadja MTA Atomki
Letöltés Letöltés

At Atomki, from the very beginning considerable amount of work has been devoted to develop equipments and special techniques needed in research. The Mechanical Technology Division provides the technical background for mechanical engineering and manufacturing in the institute used both in fundamental and applied research.