Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Elméleti Fizikai Laboratórium